RISICO’S EN BEPERKINGEN

Voorkom teleurstelling

De meest voorkomende complicatie is een teleurstellend resultaat. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk van het verwachtingspatroon. In het algemeen kan men stellen dat mensen met een hoger verwachtingspatroon minder snel tevreden zullen zijn. Immers de mogelijkheden tot verandering zijn immers niet eindeloos. Er zijn bepaalde uitgangsfactoren waarmee we moeten werken, zoals dikte van de huid en onderliggende weefsels, elasticiteit en algehele conditie van de huid en ernst van de gevolgen van de veroudering. Wij hechten veel belang aan een goede communicatie ten aanzien van het te verwachten resultaat. De kans op een tevreden patiënt is het grootst als de verwachtingen van de patiënt en het te verwachten resultaat van de operatie zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.

Direct na de operatie is altijd in meer of mindere mate sprake van zwelling en blauwe verkleuring en zijn de littekentjes vaak wat rood en dik. Na 2-3 weken is dit grotendeels weggetrokken maar is zeker het eindresultaat nog niet bereikt. Wel is het resultaat dan al voor een groot deel te zien, doch pas na 6 maanden kunnen we spreken van een eindresultaat. En soms duurt het 12 maanden voor we spreken over een definitief resultaat. Toch kan het gebeuren, omdat we met natuurlijk materiaal en vitaal weefsel werken, dat er ook na 12 maanden nog een afwijking zichtbaar blijft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een wat minder fraai litteken of een storende plooi van de huid. Als dat nog veilig en medisch verantwoord gecorrigeerd kan worden dan zullen we dat graag uitvoeren. Een dergelijke revisieoperatie kan het beste niet eerder plaatsvinden dan een klein jaar na de ingreep. Dit is in minder dan 4% van de gevallen nodig.

Wij zijn aangesloten bij: